Sản lượng thịt lợn của Anh tháng 6/2022 đạt 86.600 tấn, xấp xỉ sản lượng trong tháng 5/2022 và tăng 13.900 tấn (tức tăng 19%) so với tháng 6/2021.
Theo AHDB, sự gia tăng này là do số lượng lợn sạch được giết mổ trong tháng 6/2022 tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 941.200 con, Tuy nhiên, vẫn giảm so với số lượng 952.600 con trong tháng 5/2022.
Trọng lượng lợn trong tháng 6/2022 tiếp tục giảm so với tháng 5/2022, mặc dù vẫn tăng 2,5kg (tức tăng 3%) so với cùng kỳ năm trước - với trọng lượng trung bình là 88,7kg. Tuy nhiên, giảm 0,4kg so với tháng 5/2022. Tuy nhiên, tốc độ giảm đã chậm lại trong những tháng gần đây.
Nhìn chung, tổng sản lượng thịt lợn 6 tháng đầu năm 2022 tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 538.300 tấn. Trong khi lợn sạch giết mổ ở mức 5,66 triệu con, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333