Theo báo cáo của Cục Nông nghiệp, Tài nguyên và Khoa học Australia (ABARES), sản lượng vụ đông của Australia trong giai đoạn 2020-21 được dự báo sẽ tăng 89%, đây là vụ thu hoạch lớn thứ hai đạt mức cao kỷ lục của Australia.
Nhìn chung, sản lượng vụ đông năm 2020-21 của Australia dự kiến đạt 55,2 triệu tấn, cao hơn 7,4% so với dự báo được trình bày trong báo cáo vụ mùa tháng 12/2020.
Sản lượng lúa mì trong giai đoạn 2020–21, ước tính sẽ tăng 120% lên 33,3 triệu tấn, sản lượng lúa mạch ước tính đã tăng 45% lên 13,1 triệu tấn, sản lượng hạt cải có dầu ước tính đã tăng 74% lên 4,1 triệu tấn.
ABARES cũng dự báo vụ mùa hè 2020-21 tăng mạnh hơn so với vụ hè năm 2020, nhưng vẫn dưới mức trung bình.
Diện tích trồng cây vụ hè ước tính khoảng 1,04 triệu ha - lớn hơn gần ba lần so với vụ mùa 2019–20 (do bị ảnh hưởng bởi hạn hán nặng nề).
Sản lượng vụ hè trong năm 2020–21 được dự báo sẽ tăng lên 3,3 triệu tấn . Con số này thấp hơn khoảng 13% so với mức trung bình 10 năm 2019–20.
Diện tích trồng cây vụ hè vẫn dưới mức trung bình do việc trồng bị hạn chế ở New South Wales. Bên cạnh đó diện tích trồng cây vụ đông lớn và mùa vụ hè bắt đầu kém ở một số khu vực của Queensland.
Diện tích trồng cao lương ước tính đã tăng 258% trong giai đoạn 2020–21 lên 511.000 ha. Sản lượng được dự báo sẽ tăng 409% lên 1,5 triệu tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters