Tinh chung, số lượng gia súc giết mổ trong tháng 5/2023 tăng 20% hoặc tăng 70.000 con so với tháng 4/2023. So với tháng 5/2022, số lượng gia súc giết mổ trung bình hàng tuần trong tháng 5/2023 tăng 30% hoặc tăng 24.000 con. Tổng số lượng gia súc giết mổ trong tháng 5/2023 tăng 30% hay tăng 97.000 con so với tháng 5/2022.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, số lượng gia súc giết mổ đạt mức cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020, tăng 26% hay tăng 467.000 con so với cùng kỳ năm 2022. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 11% hay tăng 231.000 con.
MLA dự báo số lượng gia súc giết mổ năm 2023 sẽ tăng 18% tương đương 1,1 triệu con so với năm ngoái, tuy nhiên sẽ vẫn giảm 9% hay giảm 689.000 con so với mức trung bình 10 năm. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews