Kết quả phiên bán thứ 2 vừa được công bố. Kết quả là phiên thứ nhất bán được 45.459 tấn (327 triệu baht (9,36 triệu USD), chiếm 2,79% tổng khối lượng mở thầu 1,6 triệu tấn. Lần bán này bao gồm cả gạo chất lượng tốt (dùng làm lương thực) và chất lượng xấu (dùng trong công nghiệp). Phiên thứ 2 bán được 302.000 tấn cho 5 nhà xuất khẩu. Như vậy, qua 2 phiên đấu giá tháng 7, Chính phủ Thái bán được 347.500 tấn, chiếm khoảng 9,12% tổng khối lượng 3,81 triệu tấn chào bán.
Reuters dẫn lời một thương gia ở Bangkok cho biết: “Các cuộc bán đấu giá sẽ không ảnh hưởng tới giá bởi khối lượng gạo bán được rất ít và đó là gạo cũ”.
Chính phủ Thái đã bán được hơn 5 triệu tấn gạo qua các phiên đấu giá từ tháng 5/2014 tới nay.
Họ còn khoảng 9 triệu tấn trong kho và có kế hoạch giải phóng hết số gạo dự trữ trước khi kết thúc năm 2017.
Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet