Diễn biến giá
Tại thị trường nội địa, giá cà phê các vùng trọng điểm nhích nhẹ 100 đồng lên mức giá trung bình 63.700 đồng/kg. Giá cao nhất tại Đắk Nông tiến sát mốc 64.000 đồng/kg.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên

Diễn đàn của người làm cà phê

Trên thị trường thế giới, giá robusta kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London cộng 6 USD, tương đương 0,26% lên ở 2.331 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4 ở 2.223 USD/tấn. Giá arabica giao kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York tăng 1,45 cent, tương đương 0,99% chốt ở 147,5 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 9 tháng ở 143,7 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta tại London

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn