Giá gạo nguyên liệu XK IR 504 giảm 50-100 đồng/kg xuống 9.200-9.300 đồng/kg; giá gạo thành phẩm xuất khẩu TP IR 504 giảm 50-100 đồng/kg xuống 10.450-10.500 đồng/kg; giá tấm 1 IR 504 giữ nguyên ở 9.200-9.300 đồng/kg. Giá cám vàng ổn định ở 7.000-7.050 đồng/kg.
Tại An Giang giá lúa IR 50404 giảm 100 đồng/kg xuống 6.600-6.700 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg xuống 6.800-7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 giảm 200 đồng/kg xuống 6.800-7.000 đồng/kg; Nàng hoa 9 giảm còn 7.000 đồng/kg. Các loại gạo ổn định.
Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 10/3/2021

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá tăng (+), giảm (-) so với ngày hôm trước

Lúa gạo

- Nếp vỏ (tươi)

kg

5.800 - 6.000

 

 

- Nếp Long An (tươi)

kg

5.700 - 5.800

 

 

- Lúa Jasmine

kg

-

Lúa tươi

 

- Lúa IR 50404

kg

6.600 - 6.700

-100

- Lúa OM 9577

kg

6.700

 

- Lúa OM 9582

kg

6.700

 

- Lúa Đài thơm 8

kg

6.800 - 7.000

-200

- Lúa OM 5451

kg

6.800 - 7.000

-200

- Nàng Hoa 9

kg

7.000

-200

- Lúa OM 6976

kg

6.800 - 7.000

 

- Lúa OM 18

Kg

7.000

 

- Lúa Nhật

kg

7.800 - 8.000

 

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

kg

 

 

- Nếp ruột

kg

 

13.000 - 14.000

 

- Gạo thường

kg

 

11.000 - 12.000

 

- Gạo Nàng Nhen

kg

 

16.000

 

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

 

18.000 - 19.000

 

- Gạo thơm Jasmine

kg

 

15.000 - 16.000

 

- Gạo Hương Lài

kg

 

19.500

 

- Gạo trắng thông dụng

kg

 

14.500

 

- Gạo Sóc thường

kg

 

16.400

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

kg

 

20.000

 

- Gạo Nàng Hoa

kg

 

16.200

 

- Gạo Sóc Thái

kg

 

20.500

 

- Tấm thường

kg

 

12.500

 

- Tấm thơm

kg

 

13.500

 

- Tấm lài

kg

 

12.000

 

- Gạo Nhật

kg

 

24.000

 

- Cám

kg

 

6.000

 

 

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam hôm nay tiếp tục giảm thêm 5 USD/tấn, giữ ở mức 508-512; gạo 25% giá 483-487 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn; gạo 100% tấm giảm 10 USD/tấn còn 428-432 USD/tấn.

Nguồn: VITIC