Giá gạo IR NL 504 tăng lên 8.120- 8.200 ; Gạo TP IR ở mức 8.800-8.900 đồng/kg; tấm 1 IR 7.600 đồng/kg và cám vàng 7.600 đồng/kg.
Tại kho An Giang, giá lúa IR 50404 tươi có sự điều chỉnh giảm 100 đồng/kg xuống còn 5.200 - 5.300 đồng/kg.Các loại giá lúa gạo khác ổn định. OM 18 là 5.600 -5.800 đồng/kg, Nàng hoa từ 5.800 đồng/kg…; lúa OM 5451 từ 5.300 - 5.500 đồng/kg. Giá gạo thường 11.000- 12.000 đồng/kg; gạo nàng nhen 20.000 đồng/kg; gạo hương lài 19.000 đồng/kg; gạo nàng hoa 17.500 đồng/kg.
Tại Cần Thơ bắt đầu thu hoạch rộ vụ lúa Đông Xuân 2021-2022 đã xuống giống đợt 1. Năng suất lúa năm nay tương đương so với vụ lúa Đông Xuân trước. Giá lúa được các thương lái đặt cọc mua lúa tươi như: Đài Thơm 8 có giá từ 6.600-5.700 đồng/kg, giống RVT với giá từ 6.800-6.900 đồng/kg, các giống OM có giá 5.600 đồng/kg, Jasmine 85 có giá từ 5.800-5.900 đồng/kg
Theo các doanh nghiệp, nguồn gạo ổn định, các kho mua đều, giá gạo NL,TP tăng, giao dịch các loại gạo trắng vững giá.
Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo Việt đứng ở mức 398 USD/tấn với gạo 5% tấm, gạo 25% tấm và 100% tấm duy trì ổn định mở mức 373 USD/tấn và 328 USD/tấn.
 

Nguồn: VITIC