Giá gạo nguyên liệu IR 504 giảm nhẹ 50 đồng/kg xuống 10.100 đồng/kg; giá gạo thành phẩm IR 504 ở 11.300 đồng/kg; giá gạo tấm 1 IR 504 giảm xuống 9.500 đồng/kg; giá cám vàng ở 7.200 đồng/kg.  

Thị trường lúa gạo ngày 2/3

ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 2/3

Thay đổi so với ngày 1/3

NL IR 504

10.100

-50

TP IR 504

11.300

0

Tấm 1 IR 504

9.500

-100

Cám vàng

7.200

0

Tại An Giang, giá lúa Đài Thơm 7.200-7.500 đồng/kg; lúa OM 5451 7.200-7.400 đồng/kg. Các loại lúa OM 6976 ổn định ở 6.900-7.000 đồng/kg. Lúa OM5451 7.200-7.400 đồng/k.
Các loại gạo ổn định: gạo thường ổn định 10.500-11.500 đồngkg; gạo Nàng hoa 16.200 đồng/kg; gạo Sóc Thái 20.500 đồng/kg.

  Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 2/3/2021

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá (+)(-) so với ngày hôm trước

Lúa gạo

- Nếp vỏ (tươi)

kg

6.200

 

 

- Nếp Long An (tươi)

kg

5.800 - 5.900

 

 

- Nếp vỏ (khô)

kg

7.600 - 7.900

 

 

- Lúa Jasmine

kg

 

Lúa tươi

 

- Lúa IR 50404

kg

7.000 - 7.200

 

- Lúa OM 9577

kg

7.000

 

- Lúa OM 9582

kg

7.000

 

- Lúa Đài thơm 8

kg

7.200 - 7.500

 

- Lúa OM 5451

kg

7.200 - 7.400

 

- Nàng Hoa 9

kg

7.500 - 7.600

 

- Lúa OM 6976

kg

6.900 - 7.000

 

- Lúa OM 18

Kg

6.800 - 7.000

 

- Lúa Nhật

kg

7.800 - 8.000

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

kg

11.000

Lúa khô

 

- Lúa IR 50404 (khô)

kg

7.500

 

- Lúa Đài thơm 8 (khô)

kg

 

 

- Nếp ruột

kg

 

13.000 - 14.000

 

- Gạo thường

kg

 

10.500 - 11.500

 

- Gạo Nàng Nhen

kg

 

16.000

 

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

 

18.000 - 19.000

 

- Gạo thơm Jasmine

kg

 

16.000

 

- Gạo Hương Lài

kg

 

19.500

 

- Gạo trắng thông dụng

kg

 

14.500

 

- Gạo Sóc thường

kg

 

16.400

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

kg

 

20.000

 

- Gạo Nàng Hoa

kg

 

16.200

 

- Gạo Sóc Thái

kg

 

20.500

 

- Tấm thường

kg

 

12.500

 

- Tấm thơm

kg

 

13.500

 

- Tấm lài

kg

 

12.000

 

- Gạo Nhật

kg

 

24.000

 

- Cám

kg

 

6.000

 

Nguồn: VITIC