Giá gạo nguyên liệu IR ổn định 9.700 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm IR 5 ở mức 11.200 đồng/kg; giá tấm 1 IR 504 ở 9.200 đồng/kg; giá cám vàng ở 6.800 đồng/kg.
Tại An Giang giá lúa gạo hôm nay ổn định. Giá lúa IR 50404 ở 6.600-6.700 đồng/kg; giá lúa OM 9577 6.650; lúa OM 9582 6.650 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 6.600-6.800 đồng/kg; lúa OM 18 6.600-6.800 đồng/kg.
Giá gạo thường 11.000- 11.500 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 16.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 20.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 16.200 đồng/kg; gạo Nhật 24.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 18.000-19.000 đồng/kg.
Hiện tại các thương nhân xuất khẩu gạo đang đẩy mạnh thu mua lúa Đông xuân để tạm trữ và phục vụ xuất khẩu.

Giá lúa gạo tại tỉnh An Giang ngày 24-03-2021

Tên mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ

(đồng)

Giá tăng (+), giảm (-) so với ngày 22 - 03

Lúa gạo

- Nếp vỏ (tươi)

kg

5.600 - 5.900

 

 

- Nếp Long An (tươi)

kg

5.700 - 5.900

 

 

- Lúa Jasmine

kg

-

Lúa tươi

 

- Lúa IR 50404

kg

6.600 - 6.700

 

- Lúa OM 9577

kg

6.650

 

- Lúa OM 9582

kg

6.650

 

- Lúa Đài thơm 8

kg

6.700 - 6.900

 

- Lúa OM 5451

kg

6.600 - 6.700

 

- Nàng Hoa 9

kg

6.600

 

- Lúa OM 6976

kg

6.600 - 6.700

 

- Lúa OM 18

Kg

6.600 - 6.700

 

- Lúa Nhật

kg

7.500 - 7.700

 

- Nếp ruột

kg

 

13.000 - 14.000

 

- Gạo thường

kg

 

10.500 - 11.500

 

- Gạo Nàng Nhen

kg

 

16.000

 

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

 

18.000 - 19.000

 

- Gạo thơm Jasmine

kg

 

15.000 - 16.000

 

- Gạo Hương Lài

kg

 

20.000

 

- Gạo trắng thông dụng

kg

 

14.000

 

- Gạo Nàng Hoa

kg

 

16.200

 

- Gạo Sóc thường

kg

 

16.400

 

- Gạo thơm Đài Loan trong

kg

 

20.000

 

- Gạo Nhật

kg

 

24.000

 

- Cám

kg

 

6.000

 

 

Trên thị trường thế giới, giá xuất khẩu gạo 5% tấm ở mức 518-522 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với cuối tuần trước; gạo 25% tấm ở mức 488-492 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn (so với cuối tuần trước); gạo 100% ở mức 438-442 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn. Riêng gạo Jasmine tăng mạnh 10 USD, ở mức 573-577 USD/tấn.
Toàn tỉnh Vĩnh Long đã thu hoạch hơn 36.400ha lúa
+ Giống lúa chất lượng cao chiếm trên 70%
Vụ Đông Xuân 2020- 2021, toàn tỉnh đã xuống giống 47.653ha, đạt 90,3% kế hoạch, giảm 4.494ha (8,6%) so cùng kỳ năm trước. Tính đến nay, đã thu hoạch 36.404ha, năng suất bình quân 7,08 tấn/ha. Còn lại 11.249ha lúa đang chắc xanh- chín. Ước năng suất cả vụ là 6,99 tấn/ha, sản lượng 369.000 tấn.
Trong vụ này, tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao chiếm 70,8%, giống chất lượng trung bình 29,2%. Cụ thể, giống lúa OM 5451 chiếm đến 36,4% trong cơ cấu giống, giống ML 202 chiếm 22,7%, Đài thơm 8 chiếm 10,2%, OM 18 chiếm 9,8%, OM 4900 chiếm 5,2%, OM 6976 chiếm 1,6%, IR 50404 chiếm 6,5%, giống khác chiếm 7,6%. Trong đó, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận, nguyên chủng đạt 79,2% trên tổng diện tích.
Vụ Đông Xuân 2020- 2021, tuy bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn nhưng ngành nông nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn phòng trừ dịch bệnh… nhằm giảm thấp nhất các thiệt hại. Nhờ đó, góp phần giúp năng suất lúa vụ Đông Xuân 2020- 2021 cao hơn cùng kỳ.
 

Nguồn: VITIC