Gạo nguyên liệu IR 504 xuất khẩu tăng nhẹ 50-100 đồng/kg lên 8.800-8.850 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu IR504 xuất khẩu tăng 50 đồng/kg lên 10.100 đồng/kg.
 Giá lúa gạo ngày 5/10/9/2020

ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 5/10/2020

Thay đổi so với ngày 3/10

NL IR 504

8.800-8.850

+50-100

TP IR 504

10.100

+50

Tấm 1 IR 504

9.000

0

Cám vàng

5.900

+100

Lúa bán giá cao, nông dân phấn khởi
Sau một thời gian có xu hướng giảm, giá nhiều loại lúa tại vùng ÐBSCL tăng trở lại từ 50-100 đồng/kg so với cách nay 1 tuần và đang ở mức khá cao, nông dân rất phấn khởi trước vụ lúa thu đông 2020.
Giá lúa thơm Jasmine 85 và Ðài Thơm 8 tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh lân cận như: Hậu Giang, An Giang… bán ngay tại ruộng cho thương lái ở mức 6.100-6.300 đồng/kg (trước đó giá 6.000-6.250 đồng/kg). Các loại lúa tươi hạt dài như: OM 5451, OM 4218, OM 6976, OM 9577, OM 9582… hiện có giá từ 5.600-6.000 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 có giá khoảng 5.800-5.900 đồng/kg.
Giá lúa ở mức cao do đầu ra xuất khẩu gạo tiếp tục có nhiều thuận lợi. Ðặc biệt, gần đây gạo của nước ta mở rộng xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính giúp mang lại giá trị cao, nhất là thị trường châu Âu, nhờ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu có hiệu lực từ 1-8-2020. Bên cạnh đó, nguồn cung lúa gạo hàng hóa tại TP Cần Thơ và các tỉnh ÐBSCL giảm so với trước do nông dân đã thu hoạch và tiêu thụ hết lượng lúa gạo hàng hóa vụ thu đông 2020.
Theo nông dân sản xuất lúa vụ thu đông 2020, nhờ lúa đạt năng suất và bán được giá cao, vụ này nông dân có thể đạt mức lợi nhuận 1,5-2,5 triệu đồng/công lúa.
Vụ thu đông 2020, nông dân TP Cần Thơ gieo trồng được 68.720ha, đạt 107% so với kế hoạch và sớm hơn 4.472ha so với cùng kỳ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, lúa thu đông 2020 tại thành phố đã thu hoạch gần dứt điểm, diện tích còn lại chủ yếu ở huyện Vĩnh Thạnh. Tính đến ngày 30-9, TP Cần Thơ đã thu hoạch được 58.878ha lúa thu đông 2020, sớm hơn 483ha so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 53,95 tạ/héc-ta, cao hơn 2,21 tạ/héc-ta so với vụ thu đông 2019.

Nguồn: VITIC