Số liệu về sản lượng gạo tháng này điều chỉnh giảm so với tháng trước chủ yếu do sản lượng dự báo sẽ giảm ở Ấn Độ, Nhật Bản, Nepal và Pakistan, không được bù đắp hoàn toàn bởi dự báo sản lượng tăng ở Brazil, Ai Cập, Thái Lan, Uruguay và Mỹ. Dự báo sản lượng giảm ở Ấn Độ và Pakistan - những nước bị hạ dự báo nhiều nhất trong tháng này – là do thời tiết bất lợi trong mùa hè năm nay.
Những điểu chỉnh về dữ liệu sản lượng đó cùng với lượng tồn trữ giảm sẽ dẫn đến tổng cung gạo toàn cầu năm 2022/23 giảm 3,6 triệu tấn xuống 689,3 triệu tấn, thấp hơn 2% so với một năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2019/20. Đây là lần sụt giảm nguồn cung gạo toàn cầu đầu tiên kể từ năm 2004/05.
So với năm trước, sản lượng sụt giảm ở Trung Quốc và Ấn Độ - hai quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới - là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm sản lượng toàn cầu. Tổng sản lượng của 2 nước này năm 2022/23 dự kiến sẽ giảm 8,3 triệu tấn. Sản lượng của Pakistan năm 2022/23 dự kiến cũng giảm 1,7 triệu tấn và vụ mùa của Mỹ dự kiến giảm 0,84 triệu tấn. Ngoài ra, sản lượng gạo dự kiến sẽ giảm ít nhất 100.000 tấn trong năm 2022/23 ở Bangladesh, Liên minh châu Âu, Ghana, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal, Philippines và Tanzania.
Sản lượng năm 2022/23 dự kiến sẽ tăng ít nhất 100.000 tấn so với một năm trước ở Myanmar, Ai Cập, Indonesia, Iran, Nigeria, Thái Lan và Việt Nam. Vụ mùa của Ai Cập dự kiến sẽ tăng mạnh nhất, tăng 0,7 triệu tấn lên 3,6 triệu tấn, dựa trên diện tích thu hoạch lớn hơn và sản lượng dự kiến cao hơn. Campuchia dự kiến sẽ thu hoạch một vụ mùa kỷ lục vào năm 2022/23.
Dự báo tiêu thụ gạo trên toàn cầu năm 2022/23 sẽ giảm 1,2 triệu tấn so với báo cáo tháng trước, xuống 518,1 triệu, giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục của năm trước. Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến USDA điều chỉnh giảm mức dự báo về tiêu thụ gạo thế giới trong năm 2022/23. Tiêu thụ gạo của Trung Quốc năm 2022/23 dự báo giảm 1,1 triệu tấn so với báo cáo tháng trước, xuống 155,0 triệu tấn, thấp hơn một chút so với mức kỷ lục đầu năm. Việc điều chỉnh giảm phần lớn dựa trên dự kiến sử dụng gạo trong thức ăn chăn nuôi giảm. Mức tiêu thụ trong năm 2022/23 của Ấn Độ vẫn được dự báo là gần 109,3 triệu tấn, thấp hơn 1,5 triệu tấn so với kỷ lục của năm trước.
Trong báo cáo tháng 10, USDA dự báo tồn trữ gạo toàn cầu năm 2022/23 sẽ giảm 2,4 triệu tấn xuống 171,2 triệu tấn, thấp hơn 7% so với một năm trước và là năm giảm thứ hai liên tiếp. Nguồn cung cuối vụ trên toàn cầu sẽ thấp nhất kể từ năm 2017/18. Ấn Độ chiếm phần lớn trong mức điều chỉnh giảm dự báo về nguồn cung gạo niên vụ 2022/23, chủ yếu do sản lượng giảm. Tồn trữ cuối vụ của Ấn Độ dự đoán sẽ ở mức 30,75 triệu tấn, giảm 3,0 triệu tấn so với dự báo tháng 9 và thấp hơn 12% so với một năm trước.
Dự báo xuất khẩu năm 2023 của Ấn Độ và Pakistan tiếp tục được điều chỉnh giảm
Thương mại gạo toàn cầu trong năm 2023 dự báo giảm 0,3 triệu tấn so với báo cáo tháng trước, xuống 53,4 triệu tấn, giảm hơn 2% so với mức cao kỷ lục của năm trước và là lần giảm đầu tiên kể từ năm 2019. Đối với năm 2023, dự báo xuất khẩu của Ấn Độ giảm 1,0 triệu tấn, của Pakistan giảm 0,3 triệu tấn và của Mỹ giảm 0,1 triệu tấn, trong khi xuất khẩu của Brazil, Myanmar, Thái Lan, Uruguay và Việt Nam dự báo tăng.
Về nhập khẩu trong năm 2023, dự báo nhập khẩu sẽ giảm ở Trung Quốc, Ai Cập, Haiti, Sri Lanka và Venezuela, trong khi tăng ở Canada và Iraq. Mức giảm 0,5 triệu tấn trong dự báo về nhập khẩu gạo Trung Quốc năm 2023 là lần điều chỉnh dữ liệu nhập khẩu lớn nhất trong báo cáo tháng 10. Trung Quốc là nhà nhập khẩu gạo tấm lớn của Ấn Độ.
So với năm trước, Argentina, Brazil, Campuchia, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Lào, Pakistan, Nga, Senegal, Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ và Uruguay đều dự kiến sẽ giảm xuất khẩu gaooj trong năm 2023. Xuất khẩu của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm 1,30 triệu tấn, của Pakistan giảm 0,50 triệu tấn, chủ yếu là do sản lượng giảm. Ngược lại, Australia, Guyana, Paraguay, Thái Lan và Việt Nam dự kiến sẽ tăng xuất khẩu gạo trong năm 2023.
Xuất khẩu của Mỹ dự kiến không đổi ở mức 2,45 triệu tấn, do nguồn cung giảm và giá dự kiến tăng ngăn cản bất kỳ sự mở rộng xuất khẩu nào. Xuất khẩu của Mỹ trong năm 2022 và 2023 dự báo sẽ ở mức thấp nhất kể từ năm 1997.
Về nhập khẩu trên toàn cầu trong năm 2023, Australia, Bangladesh, Benin, Campuchia, Trung Quốc, Costa Rica, Ai Cập, Iraq, Madagascar, Mali, Philippines, Senegal, Sri Lanka và Việt Nam dự kiến sẽ nhập giảm nhập khẩu gạo trong năm 2023 so với năm 2022. Bù đắp một phần cho sự sụt giảm nhập khẩu dự kiến ở những nước đó là nhập khẩu dự báo sẽ tăng trong năm 2023 đối với Afghanistan, Canada, Bờ Biển Ngà, Cuba, Ecuador, Liên minh Châu Âu, Ghana, Haiti, Mexico, Mozambique, Nepal, Tanzania, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Mỹ, và Venezuela, với cả EU và Mỹ nhập khẩu dự kiến sẽ đều cao kỷ lục.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo USDA)