Đảo Hải Nam là khu vực thu hoạch đầu tiên từ đầu tháng 4, tiếp theo sẽ là các tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây…
Giá vải hiện còn khá cao do mới đầu vụ, khoảng 60-100 CNY/kg. Các thương gia dự báo giá sẽ giảm dần từ tháng 5 tới, khi nguồn cung tăng dần, xuống khoảng 20 CNY/kg vào nửa đầu tháng 5 và dưới 20 CNY/kg trong nửa cuối tháng 5.
Năm ngoái thời tiết không thuận lợi nên sản lượng vải không cao. Năm nay, thời tiết tốt hơn, sản lượng dự báo sẽ trở lại bình thường, nguồn cung do đó dự báo sẽ tăng lên.
 

Nguồn: VITIC