Bộ Nông nghiệp Brazil xác nhận rằng vào ngày 28/12/2020 cơ quan hải quan Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn từ công ty Aurora. Trung Quốc đã yêu cầu cung cấp thông tin về các trường hợp liên quan đến COVID-19 tại công ty này mà không nêu lý do cụ thể.
Hiệp hội các nhà chế biến thịt Brazil (ABPA) cho biết họ đẫ đề nghị công ty Aurora Alimentos cung cấp thông tin cho Bộ Nông nghiệp Brazil để yêu cầu Trung Quốc thay đổi quyết định này.
Theo Hiệp hội, tất cả thông tin về các hoạt động của công ty Aurora đã được cung cấp cho các cơ quan chức năng của Trung Quốc, chứng minh rằng công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về COVID-19. Nhà máy Aurora nằm ở thị trấn Chapecó, bang Santa Catarina. Trước đây, Trung Quốc cũng đã từng ban hành lệnh cấm tương tự đối với các công ty chế biến thịt khác của Brazil bao gồm JBS SA JBSS3.SA và BRF SA BRFS3.SA, tuy nhiên một số lệnh cấm đã được dỡ bỏ.

Nguồn: VITIC