Giá ca cao LCCc2 giao kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London tăng 109 bảng Anh, tương đương 1,4% chốt ở 7.686 bảng Anh/tấn. Giá ca cao CCc2 kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn New York tăng 2,6% chốt mức 9.390 USD/tấn.
Giá được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm, do sản lượng thấp tại Bờ Biển Ngà và Ghana trong mùa vụ này.
Lượng mưa trên mức trung bình hồi tuần trước ở hầu khắp các vùng trồng ca cao chính của Bờ Biển Ngà đã hỗ trợ cây trồng giữa vụ từ tháng 4 – tháng 9.

Bảng chi tiết giá ca cao các kỳ hạn trên sàn ICE hôm nay (Đvt: USD/tấn):

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

9628

10014

9531

9938

9659

Tháng 9/24

9107

9493

9013

9390

9151

Tháng 12/24

7899

8169

7814

8133

7949

Tháng 3/25

6981

7250

6976

7238

7038

Tháng 5/25

6649

6942

6648

6927

6682

Tháng 7/25

6488

6797

6488

6775

6514

Tháng 9/25

6333

6663

6333

6634

6364

Tháng 12/25

6143

6500

6143

6464

6191

Tháng 3/26

6270

6270

6270

6270

5986

Tháng 5/26

6136

6136

6136

6136

5813

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters