Giá cao su kỳ hạn trên sàn TOCOM tăng 0,3 JPY tương đương 0,2% lên 182,3 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 0,9% xuống 11.365 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,84 JPY so với 109,81 JPY trong ngày 13/2/2020.
Giá dầu diễn biến trái chiều, với dầu Brent giảm nhẹ và dầu thô Mỹ tăng nhẹ.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,5%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 13/2/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Mar

1,54

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Mar

1,37

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Mar

1,36

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Mar

1,38

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Mar

40,91

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Mar

1.180

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Mar

1.080

Singapore

 

 

20-Mar

155,6

 

RSS3

 

20-Apr

159,3

 

 

 

20-May

163,9

 

 

 

20-Jun

166,3

 

 

US cent/kg

20-Mar

135,2

 

TSR20

 

20-Apr

136

 

 

 

20-May

136,7

 

 

 

20-Jun

137,8

Nguồn: VITIC/Reuters