Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn TOCOM giảm 1,3 JPY tương đương 0,8% xuống 153,9 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải giảm g ần 3% xuống 10.085 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 26/6/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jul

1,54

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jul

1,29

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jul

1,15

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jul

1,17

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jul

39,3

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jul

1.270

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jul

1.170

Singapore

 

 

20-Jul

114

 

RSS3

 

20-Aug

117,5

 

 

 

20-Sep

119,7

 

 

 

20-Oct

120,9

 

 

US cent/kg

20-Jul

146,4

 

TSR20

 

20-Aug

140

 

 

 

20-Sep

139,6

 

 

 

20-Oct

139,6

Nguồn: VITIC/Reuters