Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 10/2020 trên sàn Bursa Malaysia tăng 0,2% lên 2.649 ringgit (624,76 USD)/tấn.
Giá dầu cọ tăng mạnh nhất trong 1 tháng kể từ tháng 12/2019 (6,1%), song mức tăng bị hạn chế khi các thương nhân chờ đợi số liệu xuất khẩu.
Giá dầu cọ trên sàn Bursa Malaysia hiện không tăng mạnh khi thị trường chờ đợi số liệu xuất khẩu tháng 7/2020, thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur cho biết.
Giá dầu cọ được hỗ trợ bởi các loại dầu thực vật khác trên sàn Đại Liên và sàn Chicago.
Trên sàn Đại Liên, giá dầu đậu tương tăng 1,5%, trong khi giá dầu cọ tăng 0,9%. Giá dầu đậu tương trên sàn Chicago tăng 0,4%.
Giá dầu cọ chịu ảnh hưởng bởi giá dầu có liên quan do cạnh tranh thị phần trên thị trường dầu thực vật toàn cầu.
Giá dầu cọ ở mức 2.703 ringgit/tấn, với mức hỗ trợ 2.561 ringgit/tấn và phá vỡ ngưỡng kháng cự 2.624 ringgit/tấn, nhà phân tích Wang Tao cho biết. 

Nguồn: VITIC/Reuters