Giá đường thô SBc1 kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE giảm 0,51 cent, tương đương 2,5% ở mức 19,62 US cent/lb. Giá đường trắng LSUc1 kỳ hạn tháng 8 trên sàn London – hết hạn vào tuần tới - giảm 1,2%, chốt ở 553,7 USD/tấn.
Mưa được dự báo sẽ xuất hiện ở các khu vực của bang Parana và Sao Paulo, mặc dù một số khu vực chính ở Ribeirao Preto sẽ khó có mưa.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE hôm nay (Đvt: US cent/lb)

Bảng chi tiết giá đường thô các kỳ hạn trên sàn ICE hôm nay (Đvt: US cent/lb):

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 10/24

20,31

20,31

19,61

19,62

20,13

Tháng 3/25

20,58

20,61

20,02

20,03

20,47

Tháng 5/25

19,78

19,79

19,29

19,31

19,67

Tháng 7/25

19,15

19,18

18,78

18,81

19,10

Tháng 10/25

18,86

18,87

18,56

18,61

18,82

Tháng 3/26

18,84

18,85

18,59

18,66

18,81

Tháng 5/26

18,01

18,05

17,94

18,00

18,09

Tháng 7/26

17,67

17,71

17,59

17,66

17,73

Tháng 10/26

17,63

17,69

17,60

17,66

17,71

Tháng 3/27

17,88

17,90

17,86

17,86

17,92

Tháng 5/27

17,48

17,48

17,48

17,48

17,53

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters