Mặc dù sản lượng của Malaysia bị hạn chế theo mùa vụ, nhưng USDA dự đoán con số này là 19 triệu tấn, tăng 613.000 tấn so với năm 2022/23.
Tuy nhiên, khả năng tăng sản lượng dầu cọ trong ngắn hạn bị hạn chế, bởi ngay cả khi khẩn trương trồng mới thì sản lượng cũng không thể dồi dào trong ba hoặc bốn năm nữa.
Các đồn điền dầu cọ chỉ có vòng đời kinh tế khoảng 25 năm. Tăng trưởng sản xuất hàng năm có thể sẽ tiến triển chậm, ít nhất là trong những năm tới.
Trong báo cáo tháng 2 của USDA, sản lượng dầu thực vật thế giới năm 2023/24 sẽ đạt khoảng 222,85 triệu tấn, tăng so với mức 217,81 triệu tấn của năm trước. Sản lượng này đã được USDA điều chỉnh tăng so với mức 222,83 triệu tấn trong dự báo trước đó.
Cụ thể, trong tháng 02/2024, các chuyên gia đã tăng ước tính sản lượng dầu hạt cải từ 33,41 triệu tấn lên 33,79 triệu tấn; dầu dừa từ 3,76 triệu tấn lên 3,77 triệu tấn; dầu bông từ 4,94 triệu tấn lên 4,95 triệu tấn; dầu hướng dương từ 21,63 triệu tấn lên 21,66 triệu tấn. Đồng thời, USDA cũng giảm dự báo dầu ôliu từ 2,31 triệu tấn xuống 2,29 triệu tấn; dầu lạc từ 6,32 triệu tấn xuống 6,14 triệu tấn; dầu đậu tương từ 61,89 triệu tấn xuống 61,68 triệu tấn. Ngoài ra, một số loại dầu thực vật có sản lượng không thay đổi như dầu quả cọ 79,46 triệu tấn và dầu hạt cọ 9,1 triệu tấn.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters