Ngô
Sản lượng ngô thế giới trong niên vụ 2023/24 dự kiến đạt 1214,3 triệu tấn, giảm 5,1% so với niên vụ 2022/23 (1155,6 triệu tấn).
Sản lượng tại Mỹ ước tính đạt 384,4 triệu tấn, tăng 10,2% so với vụ mùa trước (348,8 triệu tấn), trong khi sản lượng tại Trung Quốc dự kiến sẽ giảm 0,1%, đạt 277 triệu tấn. Châu Âu dự kiến sẽ tăng 13,7% đạt 59,4 triệu tấn, Ukraine sẽ tăng 3,7% đạt 28 triệu tấn.
Sản lượng của Brazil ước tính đạt 129 triệu tấn, giảm 5,8% so với niên vụ trước, trong khi sản lượng của Achentina dự kiến đạt 54 triệu tấn, tăng 58,8%.
Xuất khẩu ngô thế giới dự kiến sẽ tăng 8%, từ 181,7 triệu tấn trong niên vụ 2022/23 lên 196,2 triệu tấn trong vụ mùa mới. Trong đó Mỹ là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ hai thế giới với 52,1 triệu tấn, tăng 23,1% so với vụ mùa trước.
Nguồn cung cho xuất khẩu từ Nam Mỹ dự kiến sẽ tăng đáng kể ở Achentina, với mức tăng 76,1% trong mùa vụ mới này đạt 40,5 triệu tấn, trong khi Brazil ước tính có 55 triệu tấn, giảm 3,5% so với mùa trước.
Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 23 triệu tấn ngô, tăng 24,3% so với niên vụ trước (18,5 triệu tấn), trong khi Liên minh châu Âu dự kiến sẽ giảm nhập khẩu 2% xuống còn 24 triệu tấn.
Dự trữ cuối kỳ trên thế giới sẽ tăng 4,8% lên 314 triệu tấn. Dự trữ của Mỹ sẽ tăng 53%, trong khi dự trữ của Brazil và Trung Quốc sẽ giảm lần lượt là 22,4% và 2%.
Đậu tương
Sản lượng đậu tương thế giới trong niên vụ 2023/24 dự kiến sẽ tăng 8,4% so với niên vụ trước, từ 370,1 triệu tấn lên 401,3 triệu tấn.
Ước tính sản lượng đậu tương ở Nam Mỹ tăng 4,5% đối với Brazil, sẽ đạt 163 triệu tấn, trong khi Achentina được dự đoán sẽ tăng 92% đạt 48 triệu tấn.
Sản lượng đậu tương của Paraguay dự kiến sẽ tăng 10,5% so với niên vụ 2022/23 (9,1 triệu tấn), đạt 10 triệu tấn và trở lại mức cao như trước niên vụ 2020/21.
Trong báo cáo mới này, sản lượng đậu tương của Mỹ dự kiến đạt 112,8 triệu tấn, giảm 3% so với vụ mùa 2022/23 với 116,4 triệu tấn.
Brazil dẫn đầu về xuất khẩu đậu tương với ước tính đạt 97 triệu tấn, tăng 2,1% so với mùa trước (95 triệu tấn), trong khi Mỹ dự kiến sẽ xuất khẩu 48,7 triệu tấn đậu tương, giảm 10,1% so với vụ mùa trước (54,2 triệu tấn).
Achentina dự kiến sẽ xuất khẩu 4,6 triệu tấn đậu tương, tăng 15% so với niên vụ 2022/23 (4 triệu tấn). Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 100 triệu tấn đậu tương, giảm 2% so với niên vụ trước.
Dự trữ hạt có dầu toàn cầu cuối kỳ dự kiến sẽ tăng 15,8%, đạt 119,2 triệu tấn, được hỗ trợ bởi sự gia tăng dự trữ ở Achentina và Brazil.

Nguồn: Vinanet/VITIC/pig333.com