Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong Dự báo Nông nghiệp dự báo diện tích trồng và thu hoạch lúa mì sẽ không giảm trong vài năm tới. Sản lượng sẽ tăng chậm nhưng kỳ vọng năng suất bình quân tăng đều.
USDA dự báo diện tích trồng lúa mì vào năm 2021 là 46 triệu mẫu, tăng 1,7 triệu mẫu so với năm 2020. Diện tích trồng lúa mì được dự báo sẽ giữ ở mức 46 triệu mẫu đến năm 2023 và sau đó bắt đầu giảm ổn định xuống còn 44,5 triệu mẫu trong năm 2028 đến năm 2030. Diện tích thu hoạch sẽ theo một xu hướng tương tự được dự báo là 38,5 triệu mẫu trong năm nay và cho năm 2022 và 2023, sau đó sẽ giảm trong những năm tiếp theo, chạm đáy ở mức 37,3 triệu mẫu trong ba năm cuối cùng.
Năm 2021 sản lượng lúa mì được dự báo sẽ tăng đều đặn từ 49,1 bushel/mẫu Anh lên 52,8 bushel/mẫu Anh vào năm 2030.
USDA dự báo sản lượng lúa mì của Mỹ vào năm 2021 ở mức 1,89 tỷ bushel so với (Năm 2020 sản lượng lúa mì đạt1,826 tỷ bushel). Sản lượng lúa mì được dự báo sẽ tăng, với một vài lần giảm và đạt 1,969 tỷ bushel vào năm 2030.
Để so sánh, sản lượng lúa mì trung bình 5 năm (2016-2020) gần đây là 1,939 tỷ bushel. Từ năm 2021 đến năm 2030, sản lượng lúa mì được dự báo sẽ đạt mức cao gần đây là 2,309 tỷ bushel.
USDA dự báo diện tích trồng và thu hoạch ngô sẽ chững lại ở mức dự kiến 90 triệu mẫu và 82,5 triệu mẫu, tương ứng từ năm 2021 đến năm 2025, sau đó giảm xuống 89 triệu mẫu được trồng và 81,5 triệu mẫu được thu hoạch trong 5 năm.
USDA dự báo năng suất trung bình được sẽ tăng dần từ dự báo 180,5 bushel/mẫu Anh lên 198,5 bushel/mẫu Anh vào năm 2030.
Sản lượng ngô năm 2021 được dự báo là 14,89 tỷ bushel, tăng 168 triệu bushel tăng từ 14,722 tỷ bushel vào năm 2020. Sản lượng được dự báo sẽ tăng trong mỗi năm tiếp theo, ngoại trừ suy thoái nhẹ vào năm 2026, thông qua mốc thời gian đạt đỉnh 16,18 tỷ bushel vào năm 2030. Sản lượng ngô được dự báo sẽ lập kỷ lục mới vào năm 2023 là 15,22 tỷ bushel. Con số kỷ lục hiện tại là 15,148 tỷ bushel vào năm 2016.
USDA dự báo diện tích trồng đậu tương vào năm 2021 là 89 triệu mẫu Anh (Năm 2020 đạt 83,1 triệu mẫu Anh). Diện tích trồng năm nay được dự báo là nhỏ nhất trong dòng thời gian với diện tích trồng trong những năm tiếp theo dự kiến là 90 triệu mẫu Anh hoặc 90,5 triệu mẫu Anh, với diện tích sau con số lớn hơn chỉ áp dụng cho năm 2024 và năm 2025. Diện tích thu hoạch được dự báo là 88,2 triệu mẫu Anh vào năm 2021 và dự kiến là 89,2 triệu mẫu Anh trong những năm tiếp theo của dòng thời gian, ngoại trừ năm 2024 và 2025, khi diện tích thu hoạch được dự báo là 89,7 triệu mẫu Anh .
Năng suất trung bình được dự báo là 50,6 bushel/mẫu Anh vào năm 2021 và dự kiến sẽ tăng đều đặn mỗi năm sau đó và đạt 55,6 bushel/mẫu Anh vào năm 2030.
USDA dự báo sản lượng đậu tương vào năm 2021 ở mức kỷ lục 4,465 tỷ bushel so với 4,135 tỷ bushel vào năm 2020 (ước tính gần đây nhất). Sản lượng đậu tương kỷ lục hiện tại là 4,428 tỷ bushel vào năm 2018. Sản lượng đậu tương được dự báo sẽ lập kỷ lục mới trong mỗi năm tiếp theo và đạt 4,955 tỷ bushel vào năm 2020.
 

Nguồn: VITIC/Reuters