Đây là dự báo mới nhất vừa đưa ra trong tháng 9/2022, tăng so với mức dự báo hồi tháng 1/2022 là sẽ đạt 700.000 tấn và lượng giết mổ dự báo tăng từ 12,9 triệu lên 13,2 triệu. Sản lượng thịt bò dự kiến đạt 3,08 triệu tấn.
Dự báo năm 2023, đàn bò của Achentina sẽ giảm 450.000 con (giảm 8,5%) xuống còn 52,95 triệu con và đàn bê sẽ tăng 200.000 con lên 14,1 triệu con.
Dự báo xuất khẩu thịt bò chủ yếu sang Trung Quốc có thể chiếm hơn 70% trong tổng lượng thịt bò xuất khẩu của Achentina. Trong 7 tháng năm 2022, xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc chiếm 75% trong tổng khối lượng xuất khẩu và chiếm 65% trong tổng kim ngạch.
Báo cáo của USDA cho biết: Bất chấp nhu cầu tiêu thụ thịt bò trên toàn cầu tăng mạnh và giá tốt, các hạn chế xuất khẩu do chính phủ áp đặt dự kiến sẽ làm xuất khẩu thịt bò của Achentina giảm.
Theo ngành công nghiệp Thịt Achentina, nước này có khả năng xuất khẩu một triệu tấn thịt bò mỗi năm. Kỷ lục là năm 2020, xuất khẩu thịt bò đạt 900.000 tấn, tăng 7% so với năm 2019. Năm đó USDA dự kiến Achentina sẽ xuất khẩu 820.000 tấn.
Báo cáo cho biết, giá thịt trên thế giới năm 2022 tăng cao đã mang lại cho Achentina mức kim ngạch xuất khẩu kỷ lục, mặc dù khối lượng không cao. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews