Xuất khẩu dầu đậu tương trong năm 2020/21 đã giảm 181,4 triệu kg (tương đương 400 triệu lb) xuống còn 861 triệu kg (tương đương 1,9 tỷ lb) do giá cao làm giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.
Trong khi đó, dự báo về việc sử dụng dầu đậu tương trong nước đã tăng lên 102 triệu kg (tương đương 225 triệu lb), phản ánh mức tiêu thụ mạnh cho đến nay, tạp chí Biodiesel đưa tin.
Với nguồn dự trữ đậu tương đầu kỳ cao hơn và không có thay đổi về mục đích sử dụng cho năm 2021/22, dự trữ cuối kỳ được dự báo ở mức 155 triệu bushels, tăng 15 triệu bushels so với tháng trước.
Hiện tại, USDA ước tính khoảng 4,35 tỷ kg (tương đương 9,6 tỷ lb) dầu đậu tương được đưa vào sản xuất nhiên liệu sinh học trong năm 2020/21, tăng từ 3,92 tỷ kg (tương đương 8,658 tỷ lb) trong năm trước.
Theo báo cáo, việc sử dụng dầu đậu tương cho nhiên liệu sinh học sẽ đạt 5,4 tỷ kg (tương đương 12 tỷ lb) vào năm 2021/22. Trên toàn cầu, ước tính của USDA đối với dự trữ đậu tương cuối năm 2021/22 đã tăng 1,5 triệu tấn lên 92,6 triệu tấn, do dự trữ đầu năm cao hơn ở Mỹ và Brazil.
Trong báo cáo Cung – cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 6, USDA đã nâng dự báo sản lượng đậu tương năm 2020/21 của Brazil tăng thêm 1 triệu tấn lên mức kỷ lục 137 triệu tấn, tăng 1% so với tháng 5 và 7% so với vụ thu hoạch kỷ lục mùa trước, chủ yếu là do sản lượng cao hơn ở Mato Grosso do Sul. Diện tích thu hoạch dự kiến đạt 38,6 triệu ha, tăng 5% so với mùa trước. Năng suất ước tính đạt 3,55 tấn/ha, tăng 1% so với tháng trước và cao hơn 2% so với vụ trước.
Diện tích thu hoạch dự kiến đạt 38,6 triệu ha, tăng 5% so với mùa trước. Năng suất ước tính đạt 3,55 tấn/ha, tăng 1% so với tháng trước và cao hơn 2% so với vụ trước.
Nhập khẩu đậu tương tháng 06 của Trung Quốc tăng 11,6% lên mức 10,72 triệu tấn, do các tàu hàng cập cảng liên tiếp từ Brazil sau khi thu hoạch bị chậm trễ. Tình trạng ứ đọng hàng ở cửa và tồn kho đậu tương tăng do ép dầu giảm đang gây sức ép lên nhu cầu đậu tương của nước này. USDA chi nhánh Argentina tăng dự báo xuất khẩu đậu tương của nước này trong niên vụ 21/22 lên mức 6,5 triệu tấn, tăng 2,4% so với dự đoán trước đó.

Nguồn: VITIC/ Pixabay