Ông Vũ Hữu Lưỡng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết, diện tích trồng mía trên địa bàn hiện có là 113 ha. Trong đó, diện tích mía trồng theo phương thức liên kết giữa hợp tác xã và các hộ dân trên địa bàn là 105 ha, chủ yếu tập trung tại các xã Hoang Thèn 80 ha, thị trấn Phong Thổ 6,42 ha, xã Huổi Luông 6ha, xã Ma Li Pho 12 ha. Ngoài ra, diện tích mía do người dân trồng tự phát là 8ha tại các xã Khổng Lào là 5ha và xã Mường So 3 ha.
Diện tích mía thu hoạch khoảng 100ha, sản lượng ước đạt 2.856 tấn. Trong đó sản lượng được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 2.564 tấn, sản lượng còn lại bán trong nước 392 tấn.
Với mục tiêu mở rộng vùng nguyên liệu mía đường, huyện Phong Thổ (Lai Châu) tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân trên địa bàn chuyển đổi đất trồng chuối, sắn, ngô… kém hiệu quả sang trồng mía. Qua đó, từng bước mở rộng vùng nguyên liệu mía, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ trong nước từ đó nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn: Hải Đăng/Báo Nông nghiệp Việt Nam