Cụ thể, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu 280.450 tấn gạo, giảm 117.210 tấn, tương đương 29,47% của sản lượng 397.660 tấn của sáu tháng đầu năm 2020.
Liên đoàn Gạo Campuchia cho hay, mặc dù khối lượng gạo xuất khẩu trong nửa đầu năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020, nhưng tương tự như cùng kỳ năm 2017, 2018 và 2019. Kim ngạch xuất khẩu cũng giảm 266,6 triệu USD, chỉ đạt 20.267 triệu USD.
Về thị trường xuất khẩu, các thị trường gạo xuất khẩu chính của Campuchia gồm 20 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), với tổng khối lượng 67.136 tấn trong sáu tháng đầu năm nay, giảm 68.440 tấn (tương đương 50,48%) so với cùng kỳ năm ngoái.
xuat khau gao campuchia

Hình ảnh minh họa

Lượng gạo Campuchia xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 143.293 tấn, giảm 4.656 tấn, tương đương 3,15%.
Còn xuất khẩu gạo của Campuchia sang thị trường của 5 nước thành viên khác thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt 7.136 tấn (giảm 25.851 tấn, tương đương 48,79%).
Ngoài ra, Campuchia xuất khẩu sang 21 thị trường khác với tổng lượng đạt 42.885 tấn trong nửa đầu năm 2021, giảm 18.263 tấn, khoảng 29,87% so với cùng kỳ năm 2020.
Hiện tại, Campuchia có 56 nhà xuất khẩu gạo, trong đó 10 nhà xuất khẩu lớn nhất đạt sản lượng 203.847 tấn (tương đương 72,69%) và 46 doanh nghiệp khác với sản lượng xuất khẩu đạt 76.603 tấn (tương đương 27,31%). 

Nguồn: VITIC / inf.news