Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 1 đạt 65.140 tấn, trị giá 351,2 triệu USD, tăng 3,3% về lượng và tăng 2,3% về trị giá so với tháng 12/2023, so với tháng 1/2023 tăng 139,4% về lượng và tăng 126% về trị giá.

Tháng 1, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.391 USD/tấn, giảm 1% so với tháng 12/2023 và giảm 5,7% so với tháng 1/2023.
Về thị trường, so với tháng trước, Việt Nam tăng xuất khẩu hạt điều sang nhiều thị trường truyền thống, ngoại trừ Trung Quốc, Hà Lan, Arab Saudi.
So với tháng 1/2023, Việt Nam tăng mạnh xuất khẩu hạt điều sang tất cả các thị trường truyền thống. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang nhiều thị trường ghi nhận mức tăng lên đến 3 con số, gồm: Mỹ Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Đức, Nga, Canada.
Trong năm 2023, Việt Nam là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Mỹ trong năm 2023, đạt 127.570 tấn, trị giá 722,9 triệu USD, giảm 3,1% về lượng và giảm 12,4% về trị giá so với năm 2022. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ từ thế giới ở mức 88,78% trong năm 2023, ổn định so với năm 2022.
Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nhập khẩu hạt điều của Mỹ trong năm 2023 đạt 143.680 tấn, trị giá 817,59 triệu USD, giảm 3,1% về lượng và giảm 12,5% về trị giá so với năm 2022
Năm 2023, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Mỹ đạt mức 5.690 USD/tấn, là mức thấp nhất trong những năm gần đây, giảm 9,7% so với năm 2022. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Mỹ từ Việt Nam giảm 9,7% xuống còn 5.667 USD/tấn; từ Bờ Biển Ngà giảm 9,9% xuống còn 5.174 USD/tấn.

Nguồn: Anh Đào/Doanh nghiệp & Kinh doanh