Xuất khẩu ngồng tỏi của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong sáu năm vào tháng 7/2022.

Tổng xuất khẩu ngồng tỏi của Trung Quốc là 3.067,17 tấn trong tháng 7/2022, tăng 17,39% so với tháng 6/2022 và 33,90% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 7/2022, xuất khẩu ngồng tỏi đã đạt mức tăng gấp đôi so với tháng 7/2021. Mùa xuất khẩu cao điểm của ngồng tỏi là từ tháng 7 đến tháng 9, và các đơn hàng từ nước ngoài không ngừng tăng trong thời gian này. Xuất khẩu ngồng tỏi năm nay ghi nhận mức cao mới trong vòng 6 năm.

Trong tháng 7/2022, tổng giá trị xuất khẩu ngồng tỏi của Trung Quốc đạt 5,672 triệu USD, tăng 830,9 triệu USD (tăng 17,11%) so với tháng 6/2022, tăng 1,4559 triệu USD ( tăng 39,86%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàn Quốc đứng đầu trong số các thị trường xuất khẩu ngồng tỏi của Trung Quốc

Vào tháng 7/2022, Trung Quốc đã xuất khẩu ngồng tỏi sang 25 quốc gia, trong đó lượng xuất khẩu sang Hàn Quốc đứng đầu, tiếp theo là Nhật Bản và Tây Ban Nha. Trong đó, Hàn Quốc đã nhập khẩu 966,69 tấn, chiếm 31,52%; Nhật Bản nhập khẩu 836,99 tấn ngồng tỏi, chiếm 27,29%;Tây Ban Nha nhập 322,5 tấn, chiếm 10,51% tổng sản lượng xuất khẩu của Trung Quốc.

Tỉnh Sơn Đông và Vân Nam là những tỉnh xuất khẩu ngồng tỏi chính

Trong số các tỉnh xuất khẩu ngồng tỏi của Trung Quốc, tỉnh Sơn Đông đứng đầu chiếm hơn 70% tổng sản lượng xuất khẩu. Vào tháng 7/2022, các tỉnh xuất khẩu ngồng tỏi chính của Trung Quốc là tỉnh Sơn Đông, tỉnh Vân Nam và tỉnh Hồ Nam. Trong đó, lượng xuất khẩu của tỉnh Sơn Đông trong tháng 7 là 2.168,51 tấn, chiếm 70,70%. Tổng lượng xuất khẩu của tỉnh Vân Nam trong tháng 7 là 2,3037 triệu tấn, chiếm 7,51%. Lượng xuất khẩu của tỉnh Hồ Nam là 214,74 tấn, chiếm 7%.

Nguồn: VITIC/Freshplaza