Bộ NN&PTNT cho biết, trong tháng 4 xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 4,8 tỷ USD (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái). Tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước gần 17,9 tỷ USD (tăng 15,6%). Trong đó, nhóm nông sản chính đạt trên 7,4 tỷ USD (tăng 10,5%); lâm sản chính đạt gần 5,9 tỷ USD (tăng 4,9%); thủy sản ước đạt gần 3,6 tỷ USD (tăng 43,7%); chăn nuôi ước đạt 105,4 triệu USD (giảm 19%); nhóm đầu vào sản xuất đạt khoảng 883 triệu USD (tăng 70,7%). Trong đó, xuất khẩu phân bón tăng tới gần 3 lần, đạt khoảng 439 triệu USD.
Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm, có 5 nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, gồm cà phê khoảng 1,7 tỷ USD, gạo khoảng 1 tỷ USD, rau quả đạt 1,2 tỷ USD, tôm 1,3 tỷ USD, sản phẩm gỗ đạt gần 5,5 tỷ USD.
Hiện Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam, với giá trị đạt gần 4,9 tỷ USD (chiếm 27,3% thị phần). Đứng thứ 2 là Trung Quốc với trên 3,2 tỷ USD (chiếm 18,1% thị phần); tiếp theo là Nhật Bản đạt gần 1,3 tỷ USD (chiếm 7,1%) và Hàn Quốc khoảng 822 triệu USD (chiếm 4,6%).
Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản khoảng 13,9 tỷ USD (giảm 2,3%). Tính đến nay, Việt Nam xuất siêu gần 4 tỷ USD, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Bộ NN&PTNT cho biết, để tiếp tục thúc đẩy hoạt động thương mại, trong tháng 5 bộ sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản với các nước; cung cấp các thông tin, các quy định thị trường, kiểm soát xuất nhập khẩu Việt Nam-Trung Quốc.
Bộ NN&PTNT sẽ chuẩn bị tổ chức Đoàn giao thương, quảng bá chuỗi cung ứng trái cây, thủy sản tại Trung Quốc thuộc chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, đồng thời đàm phán để xuất khẩu chôm chôm, chanh, bưởi từ Việt Nam sang NewZealand, chuẩn bị nội dung làm việc song phương với Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và xây dựng đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đi châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản.

Nguồn: tienphong.vn