Sản lượng thịt lợn của Mexico năm 2023 đạt 1.768.525 tấn, tăng 2,2% so với năm 2022. So với các loại thịt khác, tốc độ tăng trưởng của thịt lợn thấp hơn so với thịt gia cầm (2,8%), nhưng cao hơn thịt bò (1,8%).
Hơn 50% sản lượng thịt lợn tập trung ở các bang Jalisco (23,3%), Sonora (17,8%) và Puebla (10,6%).
Nhập khẩu thịt lợn của Mexico năm 2023 đạt kỷ lục 1.599.126 tấn, tăng 4,2% so với năm 2022. Tổng giá trị nhập khẩu là 3,31 tỷ USD, giá trung bình là 2073 USD/tấn, tăng 0,1% so với năm trước đó (2071 USD/tấn).
Nhu cầu ngành công nghiệp chế biến tiếp tục tăng trong suốt cả năm 2023 và làm tăng nhập khẩu, bất chấp giá cao.
Xuất khẩu thịt lợn của Mexico năm 2023 giảm 10,3%, xuống 214.437 tấn và đạt 831,4 triệu USD (giảm 13%), với giá xuất khẩu trung bình là 3877 USD/tấn.
Xuất thịt lợn sang Trung Quốc giảm là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm tổng khối lượng xuất khẩu thịt lợn của Mexico. Cán cân thương mại của ngành thịt lợn Mexico năm 2023 thâm hụt 2,48 tỷ USD.
Mức tiêu thụ thịt lợn của Mexico trong năm 2023 ước tính đạt 3.153.214 tấn, tăng 4,2% so với năm 2022, với thị phần ước tính 49,3% là sản phẩm trong nước, trong khi 50,7% còn lại là nhập khẩu. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333