Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong phòng, chống tác hại của thuốc lá: Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư. Gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá: Được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá, yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. Vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá. Yêu cầu cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá, phản ánh hoặc tố cáo tới cơ quan, người có thẩm quyền xử lý hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.
Các hành vi bị nghiêm cấm: Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu. Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Không bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động. Hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em, vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn: Trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm: Cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em, cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm: Nơi làm việc, trường cao đẳng, đại học, học viện. Địa điểm công cộng, phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn bao gồm như : Ô tô, sân bay, tàu điện...
Nghĩa vụ của người hút thuốc lá: Không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi. Giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.
Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có các quyền sau đây: Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành. Treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Ngoài ra, luật cũng quy định về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.
Công tác phòng chống tác hại thuốc lá, bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi tác hại của thuốc là việc làm hết sức cấp bách.‏ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi người dân nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, không sử dụng thuốc lá, thực hiện nghiêm quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm công cộng và tích cực tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá vì một gia đình mạnh khỏe, một môi trường lành mạnh, không khói thuốc trong cộng đồng.

Nguồn: VITIC tổng hợp