Khói thuốc lá là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí trong nhà, nơi làm việc, trường học, nơi công cộng và ngoài trời do khói thuốc thải ra ngoài không khí hàng ngàn chất hóa học độc hại. Khói thuốc tạo ra nhiều hạt muội là yếu tố gây ô nhiễm không khí nguy hiểm đối với sức khoẻ con người. Những người hút thuốc có lẽ không biết rằng lượng chất độc họ tạo ra khi hút 3 điếu thuốc nhiều gấp 10 lần lượng chất độc do một chiếc xe hơi thải ra.
Mặc dù thúc đẩy quảng cáo cho rằng thuốc lá không gây hại cho môi trường thậm chí còn góp phần cải tạo, giúp môi trường xanh sạch. Nhưng sự thật, ngành công nghiệp thuốc lá đang góp phần gây hại cho môi trường sống của chúng ta. Các nhà khoa học nhận thấy lượng chất độc hại trong không khí ở một phòng hút thuốc lá nhiều gấp 120 lần một phòng cấm hút thuốc. Mức độ ô nhiễm này cũng tương đương mức độ ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Luân Đôn. Như vậy có thể thấy, những người sống chung với người nghiện thuốc lá phải tiếp xúc với các phần tử gây ô nhiễm cao hơn gấp nhiều lần so với những người không phải tiếp xúc với người hút thuốc lá. 
Quá trình sản xuất thuốc lá cũng tạo ra một lượng chất thải rất lớn, trong đó ngoài những chất hữu cơ thông thường như bụi than, giấy vụn... và nhiều chất độc khác có trong bụi thuốc lá và môi trường không khí tại nơi sản xuất và khu vực lân cận, bao gồm chất dầu, chất dẻo và amoniac, etylen, glycol, nicotin...
Ngoài ra, hút thuốc lá còn góp phần vào biến đổi khí hậu và giảm khả năng chống chịu với khí hậu. Ngành công nghiệp thuốc lá tạo ra khí nhà kính tương đương với 84 triệu tấn carbon dioxide, làm trái đất nóng lên và phá hủy các hệ sinh thái. Khí thải CO2 chính là một trong những nguyên nhân làm tăng nhiệt độ toàn cầu, gây nên những biến đối khí hậu tác động đến chính con người.
Việc giảm tiêu thụ thuốc lá ở mỗi quốc gia cần được xác định là không chỉ ở những mục tiêu liên quan trực tiếp đến sức khỏe mà còn để đạt được tất cả các mục tiêu phát triển bền vững khác. Chiến dịch kêu gọi chính phủ và các nhà hoạch định chính sách tăng cường luật pháp, bao gồm thực hiện và củng cố các kế hoạch hiện có để khiến các nhà sản xuất chịu trách nhiệm về chi phí môi trường và kinh tế của chất thải từ việc sản xuất thuốc lá.
Cách tốt nhất để bảo vệ môi trường khỏi tác động của thuốc lá phần lớn dựa vào ý thức của người dân, đặc biệt là những người hút thuốc. Đồng thời tăng cường phòng ngừa thông qua các chính sách kiểm soát thuốc lá, các chiến dịch tiếp thị có tác động cao và các dịch vụ cai thuốc lá.

Nguồn: VITIC tổng hợp