Hút thuốc lá không những gây tổn hại đối với sức khỏe bản thân người sử dụng mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh vì hít phải khói thuốc. Đồng thời còn tác động xấu đến môi trường sống, làm tăng gánh nặng kinh tế đối với các quốc gia do chi phí chăm sóc y tế lớn để điều trị các bệnh có liên quan đến thuốc lá.
Tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng, kể cả nơi có quy định cấm hút thuốc lá vẫn còn xảy ra. Chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2022 là “Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta” cũng nhằm nỗ lực để người dân được sống trong môi trường không khói thuốc lá. Để đạt được mục tiêu này cần có sự chung tay của cả cộng đồng và sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương vừa tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức người dân và thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Mực dù Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có những quy định rất cụ thể, nhưng thực tế người dân hiểu biết còn hạn chế về các quy định của luật này. Tác hại của thuốc lá, bất cứ ai ít nhiều đều đã nghe qua, song chưa thật sự hiểu rõ nên đôi khi vẫn thờ ơ với những tác hại nặng nề của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế gia đình. Do đó, việc truyền thông trực tiếp đã cung cấp cho người dân những kiến thức đầy đủ nhất, cụ thể nhất đánh thức sự tham gia mạnh mẽ hơn của người dân giảm tác hại của thuốc lá.
Trong những năm qua, nhận thức của người dân về tác hại của khói thuốc đang dần được nâng cao, nhất là được sống trong môi trường không khói thuốc lá, Nhiều tỉnh, thành phố, các bộ, ban ngành đã quan tâm triển khai các quy định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ sở y tế, trường học, cơ quan, xí nghiệp; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.
Mỗi chúng ta ai cũng có quyền được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá. Việc nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá để có thể bảo vệ được quyền lợi của những người xung quanh là điều mà chúng ta cần phải làm. Vì thế, công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin về tác hại của thuốc lá, về các ảnh hưởng của thuốc lá đối với những người trực tiếp sử dụng thuốc lá là rất cần thiết. Việc thông tin cần đa dạng, thường xuyên để cộng đồng dễ nhận biết, dễ liên hệ với tình trạng sức khỏe bản thân trước những tác hại cụ thể của hút thuốc lá thụ động. Cùng với đó, cũng cần phải phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong từng lĩnh vực của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá để người dân có thể nhận biết, giám sát hoặc kiến nghị khi cần thiết.
Bên cạnh đó, để phòng chống tác hại của thuốc lá thì không chỉ cần sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn và ngành chức năng mà mỗi người cần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sử dụng thuốc lá, tiến tới giảm số người hút và giảm gánh nặng bệnh tật do thuốc lá gây ra. Mỗi người chúng ta cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá để bảo vệ chính bản thân mình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn minh, lành mạnh, không khói thuốc lá./.

Nguồn: VITIC tổng hợp