MỤC LỤC

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    

TÓM TẮT    
I. Tổng quan về thị trường EU đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ    
II. Tình hình xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang EU trong giai đoạn 2017 – 2020 và 6 tháng đầu năm 2021   
2.1. Chủng loại xuất khẩu   
2.1.1. Sản phẩm mây, tre, cói, thảm   
2.1.2. Gốm sứ mỹ nghệ    
2.2. Thị trường xuất khẩu    
2.2.1. Thị trường xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm    
2.2.2. Thị trường xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ    
III. Tỷ trọng mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam trên tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của EU    
IV. Triển vọng xuất khẩu    

xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang EU trong giai đoạn 2017 – 2020 và 6 tháng đầu năm 2021

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG

BẢNG
Bảng 1: Nhập khẩu thủ công mỹ nghệ của EU trong giai đoạn năm 2017 – 2020 và 3 tháng đầu năm 2021    
Bảng 2: Chủng loại thủ công mỹ nghệ của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU trong giai đoạn 2017 – 2020 và 5 tháng đầu năm 2021    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói thảm của Việt Nam trong giai đoạn 2017 – 2020 và 5 tháng đầu năm 2021    
Bảng 4: Thị trường xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ của Việt Nam trong giai đoạn 2017 – 2020 và 5 tháng đầu năm 2021    
Bảng 5: Nguồn cung thủ công mỹ nghệ cho EU trong giai đoạn năm 2017 – 2020 và 3 tháng đầu năm 2021

Bạn đọc quan tâm, xin vui lòng xem chi tiết:

Nguồn: VITIC