Riêng tháng 4/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Australia giảm 14,4% với tháng 3/2021 nhưng tăng 29,7% so với tháng 4/2021, đạt trên 578,86 triệu USD.
Quặng và khoáng sản; máy móc thiết bị; Than các loại; Lúa mì; Kim loại thường… là những nhóm hàng chủ đạo nhập khẩu từ Australia.
Dẫn đầu về kim ngạch là nhóm hàng Quặng và khoáng sản đạt 579,32 triệu USD, tăng mạnh 180,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 26,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Việt Nam từ Australia.
Nhập khẩu than các loại từ Australia giảm 21,8% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 về kim ngạch, đạt 454,49 triệu USD, chiếm 20,6% trong tổng kim ngạch. Tiếp sau đó là Lúa mì đạt 327,76 triệu USD, tăng mạnh 296%, chiếm 14,9%; Kim loại thường đạt 288,29 triệu USD, tăng 73,9%, chiếm 13%.
Xét về mức tăng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Australia trong 4 tháng đầu năm, thì thấy hầu hết các nhóm hàng hàng chủ lực đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, trừ mặt hàng than; tuy nhiên, có một số nhóm hàng kim ngạch không cao nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ như: Phế liệu sắt thép tăng 297,6%, đạt 77,83 triệu USD; Bông các loại tăng 196,8%, đạt 35,68 triệu USD.

Nhập khẩu hàng hóa từ Australia 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

Nhap khau hang hoa tu Australia 4 thang dau nam 2021

 

Nguồn: VITIC