Riêng tháng 4/2023 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 193,61 triệu USD, giảm 21,4% so với tháng 3/2023 và giảm 8,2% so với tháng 4/2022.
Trong 4 tháng đầu năm 2023, Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Chile là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 131,17 triệu USD, chiếm 15,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng mạnh 53,4% so với 4 tháng đầu năm 2022, riêng tháng 4/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 22,71 triệu USD, giảm 38,7% so với tháng 3/2023 và giảm 23,2% so với tháng 4/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 4/2023 giảm 20,7% so với tháng 3/2023 nhưng tăng nhẹ 1,9% so với tháng 4/2022, đạt 24,5 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2023 lên 94,39 triệu USD, chiếm 11%, tăng 24,2% so với 4 tháng đầu năm 2022.
Tiếp đến thị trường Indonesia đạt 74,93 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2023, chiếm 8,8%, tăng 16,5%; Trung Quốc đạt 73,26 triệu USD, chiếm 8,6%, tăng 20,1%; Chile đạt 54,7 triệu USD, chiếm 6,4%, tăng mạnh 106,3%.
Nhìn chung, trong 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

4 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu thủy sản tăng 13,4%

Nguồn: Vinanet/VITIC