Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 5/2022 tăng mạnh trở lại, tăng 53,7% so với tháng 4/2022 và cũng tăng 36% so với tháng 5/2021, đạt 605,12 triệu USD.
Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 2,04 tỷ USD, giảm nhẹ 2,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Achentina vẫn luôn là thị trường cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất cho Việt Nam, chiếm 26,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 549,72 triệu USD, giảm 27,3% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 5/2022 đạt 168,4 triệu USD, tăng mạnh 43,9% so với tháng 4/2022 nhưng giảm 22% so với tháng 5/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 21,4%, đạt trên 437,42 triệu USD, tăng rất mạnh 178,4%; riêng tháng 5/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 139,93 triệu USD, tăng mạnh 63,7% so với tháng 4/2022 và tăng 266,8% so với tháng 5/2021.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 5/2022 tăng mạnh trở lại, tăng 167,8% so với tháng 4/2022 và tăng 93% so với tháng 5/2021, đạt 95,83 triệu USD; cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 278,01 triệu USD, chiếm trên 13,6% trong tổng kim ngạch.
Kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ khối EU 5 tháng đầu năm 2022 giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 175,14 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 12,3%, đạt 157,24 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang các thị trường trong tháng 5/2022 đạt 114,75 triệu USD, tăng 12,4% so với tháng 4/2022; tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu đạt 488,69 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy Việt Nam nhập siêu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu 1,55 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD 

5 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu thức ăn gia súc trị giá trên 2,04 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC