Riêng tháng 9/2021 kim ngạch giảm 1,9% so với tháng 8/2021, đạt gần 252,79 triệu USD và cũng giảm 22,4% so với cùng tháng năm 2020.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Singapore đạt trên 2,87 tỷ USD trong 9 tháng năm 2021, tăng 31,5% so với cùng kỳ 2020. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Singaporre 9 tháng đạt 297,11 triệu USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Singapore 9 tháng qua là Xăng dầu các loại đạt 536,09 triệu USD, chiếm 17% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu từ Singapore đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 470 triệu USD, chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch, giảm 7,2%. Tiếp đến nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 328,1 triệu USD, chiếm 10,4% trong tổng kim ngạch, giảm 9,4%; chất dẻo nguyên liệu đạt 277,07 triệu USD, chiếm 8,8%, tăng 35,8%
Nhin chung, hàng hóa nhập khẩu từ Singapore trong 9 tháng năm nay đa số tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu hàng hóa từ Singapore 9 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

             ĐVT: USD 

Các nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu từ Singapore 9 tháng năm 2021

Nguồn: Vinanet/VITIC