Cơ quan An toàn thực phẩm Na Uy thường xuyên tiến hành kiểm tra một số loại hàng hoá theo Chương trình giám sát quốc gia về dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm theo quy định số 1117 ngày 18 tháng 8 năm 2009 về dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (quy định của EU (EC) số 396/2005), và kiểm tra xem hàng hóa bày bán tại Na Uy có vượt quá mức dư lượng tối đa (MRL) đối với thuốc bảo vệ thực vật theo luật của Na Uy hay không?
Theo kết quả kiểm tra của Cơ quan An toàn thực phẩm Na Uy vừa được công bố ngày 19/5/2022, từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam có 1/14 lô hàng vi phạm.
Theo thông báo của Cơ quan An toàn thực phẩm Na Uy, doanh nghiệp có lô hàng vi phạm sẽ bị kiểm tra bắt buộc cho lần nhập khẩu tiếp theo. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng thực phẩm sang Na Uy cần chú ý kiểm tra các ngưỡng quy định dư lượng tối đa (MRL) và đảm bảo tuân thủ các quy định trước khi xuất khẩu sang Na Uy để tránh những rủi ro nhất định.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển