Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường Colombia trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 211,9 triệu USD, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2020. Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường này là nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, đạt 105,9 triệu USD, tăng 23,7%, chiếm 49,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm hàng xơ, sợi dệt các loại, đạt 24,5 triệu USD, tăng 90,6%, chiếm 11,5% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp theo là hàng thủy sản, đạt 17,9 triệu USD, tăng 66,5%, chiếm 8,4%.
Ngoài những mặt hàng trên, một số mặt hàng như: Phương tiện vận tải và phụ tùng; nhóm hàng máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng cũng đạt kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng, tăng lần lượt 84,2% và 13,2% so với cùng kỳ năm trước.
Theo giới chuyên gia, việc phát triển triển mở rộng thị trường xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Mỹ Latinh sẽ góp phần giảm tải cho các thị trường truyền thống. Nhờ đó, các doanh nghiệp có thể đa dạng hóa thị trường, thêm đối tác bạn hàng, mở rộng khả năng giao dịch về giá cả, nguồn hàng.
Điều này sẽ góp phần giảm bớt rủi ro cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu không ngừng biến động. Mặt khác, Việt Nam có thể tranh thủ Mỹ Latinh với vai trò là nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu quan trọng của thế giới nhằm phục vụ cho sản xuất hàng hoá trong nước để xuất khẩu.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Colombia 4 tháng đầu năm 2021
(Tính toán số liệu công bố ngày 12/5 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC