Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu mặt hàng dầu mỡ động thực vật về Việt Nam tháng 5/2020 tăng 17,9% so với tháng 4/2020 và tăng 28,5% so với tháng 5/2019, đạt 68,18 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 296,3 triệu USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019.
Dầu mỡ động thực vật nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Malaysia và Indonesia; Trong đó nhập khẩu từ Malaysia chiếm 44,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu dầu mỡ động thực vật của cả nước, đạt gần 131,61 triệu USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó riêng tháng 4/2020 đạt 34,96 triệu USD, tăng 18,5% so với tháng 4/2020 và tăng 27,3% so với tháng 5/2019.
Nhập khẩu từ Indonesia chiếm tỷ trọng 39,3%, đạt gần 116,28 triệu USD, tăng 39,2%; riêng tháng 5/2020 nhập khẩu từ thị trường này đạt 24,9 triệu USD, tăng 27,6% so với tháng 4/2020 và tăng 77,7% so với cùng tháng năm trước.
Ngoài 2 thị trường chủ yếu trên, dầu mỡ động thực vật nhập khẩu về Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan đạt 10,7 triệu USD, tăng 15,6%; nhập từ Chile 4,57 triệu USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ; Nhập từ Trung Quốc tăng 3,6%, đạt 3,61 triệu USD; Mỹ tawng13,5%, đạt 2,91 triệu USD...

Nhập khẩu dầu mỡ động thực vật 5 tháng đầu năm 2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/6/2020)

ĐVT: USD

 

Thị trường

 

Tháng 5/2020

+/- so với tháng 4/2020 (%)

 

5 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

 

Tỷ trọng (%)

Tổng kim ngạch NK

68.184.603

17,93

296.302.249

9,35

100

Malaysia

34.958.869

18,54

131.609.923

-7,25

44,42

Indonesia

24.899.049

27,6

116.284.682

39,18

39,25

Thái Lan

1.099.377

-10,44

10.697.662

15,57

3,61

Chile

760.306

-3,22

4.570.595

0,93

1,54

Trung Quốc

536.304

-46,84

3.609.631

3,55

1,22

Hoa Kỳ

489.994

-47,89

2.914.765

13,45

0,98

Ấn Độ

621.747

194,61

2.397.794

43,25

0,81

Australia

419.477

99,19

1.963.711

-18,7

0,66

Hàn Quốc

224.549

-24,31

1.656.573

-4,47

0,56

Singapore

157.752

-15,09

932.223

4,74

0,31

 

Nguồn: VITIC