Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) cho biết, năm 2021, Đức nhập khẩu 974,4 nghìn tấn cao su (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 2,38 tỷ USD, tăng 16% về lượng và tăng 38,7% về trị giá so với năm 2020. Trong đó, Hà Lan, Bờ Biển Ngà, Pháp, Nga và Thái Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Đức trong năm 2021. Đáng chú ý nhập khẩu từ các thị trường này đều tăng cả về lượng và trị giá so với năm 2020.
Trong năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 10 cho Đức với 40,58 nghìn tấn, trị giá 84,37 triệu USD, tăng 29,4% về lượng và tăng 77,7% về trị giá so với năm 2020, thị phần cao su Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Đức chiếm 4,2%, tăng nhẹ so với mức 3,7% của năm 2020.
Trong năm 2021, Đức nhập khẩu 279,27 nghìn tấn cao su tự nhiên (mã HS: 4001), trị giá 554,14 triệu USD, tăng 22,9% về lượng và tăng 58,3% về trị giá so với năm 2020. Bờ Biển Ngà, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Malaysia là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tự nhiên cho Đức trong năm 2021, nhập khẩu từ các thị trường này đều tăng cả về lượng và trị giá so với năm 2020.
Trong năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 4 cho Đức, với 40,58 nghìn tấn, trị giá 84,25 triệu USD, tăng 29,4% về lượng và tăng 77,8% về trị giá so với năm 2020, thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Đức chiếm 14,5%, tăng so với mức 13,8% của năm 2020.
Trong năm 2021, Đức nhập khẩu 531,05 nghìn tấn cao su tổng hợp (mã HS: 4002), trị giá 1,3 tỷ USD, tăng 14% về lượng và tăng 37,6% về trị giá so với năm 2020. Hà Lan, Nga, Hoa Kỳ, Pháp và Bỉ là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Đức trong năm 2021.
Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Đức trong năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Pháp và Bỉ giảm; trong khi thị phần của Hà Lan, Nga và Hoa Kỳ lại tăng. Theo số liệu của ITC, Việt Nam chưa tham gia cung cấp cao su tổng hợp cho Đức trong năm 2021.

Nguồn: Nguyễn Hạnh/Congthuong.vn