EU sửa đổi một số nội dung liên quan đến động vật được nhập khẩu làm thực phẩm và một số hàng hóa cho con người tiêu thụ

EU sửa đổi một số nội dung đến động vật được NK làm thực phẩm và một số hàng hóa cho con người tiêu thụ

Ngày 24 tháng 11 năm 2022, Ủy ban châu Âu đã công bố Quy định 2022/2293 bổ sung Quy định (EU) 2017/625 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng về việc đưa vào Liên minh các lô hàng có động vật để sản xuất thực phẩm và một số hàng hóa cho con người tiêu thụ.
Các quy định liên quan đến các loại hàng hóa có nguồn gốc động vật, thủy sản bao gồm cả sản phẩm tươi sống và sản phẩm chế biến, một số sản phẩm rau mầm, sản phẩm hạt dùng làm thực phẩm.
Quy định này cũng đưa ra các yêu cầu về giấy chứng thư an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng, giấy tự chứng nhận của doanh nghiệp cũng như các quy định liên quan đến đánh bắt, chế biến cá, các loại động vật hai mảnh.
Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12/2022 áp dụng trực tiếp tại tất cả các nước thành viên EU.
Chi tiết các quy định tại link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2292&from=EN
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU