Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương các loại trong tháng 6/2021 đạt 126.164 tấn đậu tương, tương đương 75,94 triệu USD, giá trung bình 601,9 USD/tấn, giảm trên 40% về lượng và giảm 36,6% kim ngạch; nhưng giá tăng 5,8% so với tháng 5/2021; so với cùng tháng năm 2020 thì giảm 32,2% về lượng, nhưng tăng 5,5% về kim ngạch và tăng 55,9% về giá.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1,08 triệu tấn, trị giá 606,45 triệu USD, giá trung bình 559,2 USD/tấn, tăng 7,4% về lượng, tăng 50,2% kim ngạch và tăng 39,9% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam trên 93% có xuất xứ từ Mỹ và Brazil; trong đó, nhập khẩu từ thị trường Mỹ - thị trường hàng đầu trong tháng 6/2021 tiếp tục sụt giảm mạnh 48,6% về lượng và giảm 45,3% về kim ngạch, nhưng giá tăng 6,5% so với tháng 5/2021, đạt 20.499 tấn, tương đương 13,08 triệu USD, giá 638,3 USD/tấn; so với tháng 6/2020 cũng giảm 63,6% về lượng, giảm 42,3% về kim ngạch nhưng giá tăng mạnh 58,6%. Tính chung, 6 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 31,5%, 77,6% và 35,1%, đạt 631.748 tấn, tương đương 348,78 triệu USD, chiếm 58,3% trong tổng lượng và chiếm 57,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Brazil trong tháng 6/2021 sụt giảm mạnh 47,9% về lượng và giảm 44,9% kim ngạch so với tháng 5/2021, nhưng giá tăng 5,8%, đạt 85.434 tấn, tương đương 50,38 triệu USD, giá trung bình 589,7 USD/tấn. Tính chung cả 6 tháng đầu năm, nhập khẩu từ thị trường này đạt 386.606 tấn, tương đương 218,18 triệu USD, giá 564,4 USD/tấn, chiếm 36% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 17% về lượng nhưng tăng 21,9% về kim ngạch và giá tăng 46,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu đậu tương 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Kim ngạch nhập khẩu đậu tương 6 tháng đầu năm 2021 tăng trên 50%

 

Nguồn: VITIC