Riêng tháng 5/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 274,08 triệu USD, tăng 21,4% so với tháng 4/2021 và tăng nhẹ 0,8% so với tháng 5/2020.
Pháp, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Italia và Bỉ là các thị trường chủ yếu cung cấp dược phẩm cho Việt Nam. Nhìn chung nhập khẩu dược phẩm trong 5 tháng đầu năm nay từ hầu hết các thị trường chính đều bị giảm kim ngạch so với 5 thnsg đầu năm 2020; trong đó nhập khẩu từ Pháp giảm 2,5%, đạt 184,05 triệu USD, chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; tiếp theo là thị trường Đức giảm 14,3%, đạt 124,77 triệu USD, chiếm 10,5%; thị trường Ấn Độ giảm 5,5%, đạt trên 92 triệu USD, chiếm 7,8%.
Nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Mỹ 5 tháng đầu năm sụt giảm mạnh 33,7% so với cùng kỳ năm 2020, chỉ đạt 74,13 triệu USD; Nhập khẩu từ thị trường Italia cũng giảm mạnh 23%, đạt 63,34 triệu USD.
Tuy nhiên, nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Hàn Quốc lại tăng 13,8%.đạt 74,44 triệu USD, chiếm 6,3%; nhập khẩu từ Thụy Sỹ cũng tăng 30,9%.đạt 49,02 triệu USD.

Nhập khẩu dược phẩm 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ hầu hết các thị trường sụt giảm
 

Nguồn: VITIC