Kim ngạch nhập khẩu lớn nhất trong 5 tháng đầu năm 2021 là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 422,8 triệu USD, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 53,3% tỷ trọng nhập khẩu. Tiếp đến là nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 101,3 triệu USD, tăng 25,3%, chiếm 12,7% tỷ trọng nhập khẩu. Tiếp theo là mặt hàng kim loại thường khác, đạt kim ngạch 60,5 triệu USD, tăng 166%, chiếm 7,6% tỷ trọng nhập khẩu.
Trong 5 tháng đầu năm 2021, một số nhóm mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh: chất dẻo nguyên liệu tăng 462,8%; phế liệu sắt thép tăng 108,7%; phân bón các loại tăng 186,7%, sắt thép các loại tăng 220% so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu nhập khẩu hàng hóa Việt Nam từ Philippines 5 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC