Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam trong tháng 1/2021 đạt 640.106 tấn, tương đương 962,61 triệu USD, giá trung bình 1.503,8 USD/tấn, tăng 1,4% về lượng, tăng 4,8% về kim ngạch và tăng 3,3% về giá so với tháng 12/2020; so với tháng 1/2020 cũng tăng lần lượt 53,4%, 73,7% và 13,3%.
Hàn Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp nguyên liệu nhựa cho Việt Nam, chiếm 17,5% trong tổng lượng và chiếm 18,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước, đạt 112.009 tấn, tương đương 175,18 triệu USD, giá trung bình 1.564 USD/tấn, tăng 38,7% về lượng, tăng 54,5% về kim ngạch và tăng 11,4% về giá so với tháng 1/2020.
Trung Quốc là thị trường lớn thứ 2, chiếm 13,9% trong tổng lượng và chiếm 16,7% trong tổng kim ngạch, đạt 88.984 tấn, tương đương 160,9 triệu USD, giá trung bình 1.808 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 1/2020, với mức tăng tương ứng 74,7%, 89,3% và 8,4%.
Tiếp sau đó là thị trường Đài Loan với 89.607 tấn, trị giá 155,8 triệu USD, giá trung bình 1.738,7 USD/tấn, chiếm 14% trong tổng lượng và chiếm 16,2% trong tổng kim ngạch, so với tháng 1/2020 cũng tăng mạnh 83% về lượng, tăng 111,9% về kim ngạch và tăng 15,8% về giá.

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa tháng 1/2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày  8/2/2021 của TCHQ)

 Nguồn: VITIC