Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2021, nhập khẩu sắt thép các loại đạt 909.625 tấn với kim ngạch 1,03 tỷ USD, giá 1.128 USD/tấn, tăng 10% về lượng, tăng 12,2% kim ngạch và tăng 1,9% về giá so với tháng 11/2021; so với tháng 12/2020 thì giảm 9,8% về lượng, nhưng tăng 43% về kim ngạch và tăng 58,6% về giá.
Tính chung cả năm 2021, nhập khẩu sắt thép đạt 12,31 triệu tấn, tương đương 11,52 tỷ USD, giá trung bình 935,8 USD/tấn, giảm 7% về lượng, nhưng tăng 42,8% về kim ngạch, tăng 53,8% về giá so với năm 2020.
Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ thi trường Trung Quốc, chiếm 40,3% trong tổng lượng và chiếm 38% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước, đạt 4,96 triệu tấn, trị giá 4,38 tỷ USD, giá trung bình 882,2 USD/tấn, tăng cả lượng, kim ngạch và giá so với năm 2020, với mức tăng tương ứng 32%, 79,9% và 36,3%; riêng tháng 12/2021 nhập khẩu sắt thép từ thị trường này đạt 216.357 tấn, tương đương 272,93 triệu USD, giá 1.261,5 USD/tấn, tăng 53% về lượng, tăng 49,3% về kim ngạch nhưng giảm 2,5% về giá so với tháng 11/2021.
Nhật Bản là thị trường lớn thứ 2 đạt 1,89 triệu tấn, trị giá 1,73 tỷ USD, giá trung bình 913,6 USD/tấn, giảm 22,8% về lượng, nhưng tăng 23,8% về kim ngạch, tăng 60,3% về giá so với năm 2020.
Đứng thứ 3 là thị trường Hàn Quốc đạt 1,48 triệu tấn, trị giá 1,59 tỷ USD, giá trung bình 1.074 USD/tấn, giảm 16,5% về lượng, tăng 24,4% kim ngạch, tăng 49% về giá so với năm 2020.
Nhìn chung, trong năm 2021, kim ngạch nhập khẩu sắt thép từ hầu hết các thị trường tăng mạnh so với năm 2020.

Nhập khẩu sắt thép năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

Kim ngạch nhập khẩu sắt thép năm 2021 tăng gần 43%
 

Nguồn: Vinanet/VITIC