Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2,77 triệu tấn, trị giá 1,43 tỷ USD, giá trung bình 517,6 USD/tấn, tăng 7 USD/tấn so với giá nhập khẩu tháng liền kề trước đó, tăng 13,9% về lượng và tăng 26,5% về kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2020.
Trong tháng 4/2021 kim ngạch nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường nhập khẩu đều tăng khá. Nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm 14,7% về lượng nhưng tăng 104,2% về kim ngạch, đạt 139.905 tấn, trị giá 87 triệu USD, giá trung bình nhập khẩu 622 USD/tấn; nhập khẩu từ Malaysia tăng 140,4% về lượng và tăng 355,4% về kim ngạch, đạt 327.917 tấn, trị giá 164,3 triệu USD, giá trung bình 501,1 USD/tấn; nhập khẩu từ Singapore giảm 23,8% về lượng và tăng 50,9% về kim ngạch, đạt 90.525 tấn, trị giá 44,7 triệu USD; nhập khẩu từ Thái Lan giảm 44,5% về lượng và tăng 9% về kim ngạch, đạt 54.307 tấn, trị giá 29,1 triệu USD; nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 311,6% về lượng và tăng 642,9% về kim ngạch so với tháng 4/2020.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2021, Malaysia là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất, chiếm 39,3% về lượng và 37% về tổng kim ngạch, đạt 1.091.091 tấn, trị giá 531,6 triệu USD, giá trung bình 487,3 USD/tấn, tăng 148 USD/tấn so với 4 tháng đầu năm 2020.

 Nhập khẩu xăng dầu 4 tháng đầu năm 2021

 (Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/5/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC