Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may tháng 4/2022 tiếp tục tăng 3,3% so với tháng 3/2022 và tăng 28,2% so với tháng 4/2021, đạt trên 3,15 tỷ USD, cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 11,83 tỷ USD, chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Trong đó, xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 7,21 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 61% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Mỹ luôn đứng đầu về tiêu thụ hàng dệt may của Việt Nam, đạt trên 5,97 tỷ USD, chiếm 50,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2021; xuất sang EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 1,24 tỷ USD, chiếm 10,5%, tăng 35%; tiếp đến thị trường Nhật Bản đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 8,8%, giảm 1,8% và sang Hàn Quốc đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 8,5%, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021.
Hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 5,6% trong tổng kim ngạch, đạt 661,18 triệu USD, tăng 30,8%; thị trường Trung Quốc chiếm 3%, đạt 363,37 triệu USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung xuất khẩu hàng dệt may trong 4 tháng đầu năm 2022 sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hàng dệt may 4 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 4 tháng đầu năm 2022 tăng 22,5%

Nguồn: Vinanet/VITIC