Có 6 nhóm hàng đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD, trong đó có 3 nhóm tăng trưởng khá và 3 nhóm sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể 3 nhóm hàng có kim ngạch tăng trong 4 tháng đầu năm là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 254,64 triệu USD, tăng 85,42%; Giày dép các loại đạt 211,28 triệu USD, tăng 6,69%; Hạt điều đạt 120,3 triệu USD, tăng 38,05% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều kim ngạch sụt giảm, có 3 nhóm sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 501,62 triệu USD, giảm 4,39%; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 330,89 triệu USD, giảm 18,46%; Hàng dệt, may đạt 158,13 triệu USD, giảm 11,47%.
6 nhóm hàng trên đều chiếm thị phần khá (5,7 – 23,78%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hà Lan.
Ở nhóm kim ngạch chục triệu USD, một số nhóm hàng tăng khá so với 4 tháng năm 2019 như: Sản phẩm từ sắt thép tăng 29,32% đạt 37,36 triệu USD; Hàng rau quả tăng 28,31% đạt 28,02 triệu USD; Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 39,85% đạt 15,74 triệu USD; Cà phê tăng 75,25% đạt 10,41 triệu USD.
Việt Nam cũng giảm xuất khẩu một số nhóm hàng sang thị trường này trong 4 tháng/2020 khiến kim ngạch sụt giảm như: Phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 37,51% đạt 72,19 triệu USD; Hàng thủy sản giảm 17,3% đạt 57,98 triệu USD; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 24,94 triệu USD, giảm 22,91% so với cùng kỳ năm 2019.

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hà Lan 4T/2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/05/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Mặt hàng

T4/2020

So với T3/2020 (%)

4T/2020

So với cùng kỳ 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Tổng kim ngạch XK

486.561.864

-23,31

2.109.717.171

-0,42

100

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

117.727.819

-16,6

501.622.116

-4,39

23,78

Điện thoại các loại và linh kiện

28.906.724

-78,22

330.898.787

-18,46

15,68

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

74.610.807

-11,81

254.641.047

85,42

12,07

Giày dép các loại

51.818.591

-3,42

211.289.315

6,69

10,02

Hàng dệt, may

37.463.220

-0,47

158.134.072

-11,47

7,5

Hạt điều

41.212.581

13,77

120.308.476

38,05

5,7

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

17.003.754

-20,48

77.903.335

-12,1

3,69

Phương tiện vận tải và phụ tùng

19.934.523

2,37

72.194.980

-37,51

3,42

Hàng thủy sản

17.746.166

-1,81

57.984.683

-17,3

2,75

Sản phẩm từ chất dẻo

11.247.220

-3,92

43.175.436

-5,85

2,05

Sản phẩm từ sắt thép

11.138.970

30,94

37.360.247

29,32

1,77

Hàng rau quả

9.409.628

29,22

28.023.466

28,31

1,33

Gỗ và sản phẩm gỗ

5.511.799

-18,32

24.940.593

-22,91

1,18

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

2.832.458

-33,88

15.743.000

39,85

0,75

Cà phê

2.695.238

-5,59

10.417.563

75,25

0,49

Sản phẩm từ cao su

2.036.833

-37,92

8.919.670

23,88

0,42

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

1.812.629

-36,3

8.428.727

10,39

0,4

Hạt tiêu

2.876.386

-2,62

8.041.979

-18,36

0,38

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

2.669.937

31,33

7.528.789

-16,79

0,36

Hóa chất

617.729

-86,02

6.679.966

-8,6

0,32

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

1.055.685

-30,47

5.642.885

14,19

0,27

Sản phẩm gốm, sứ

814.270

-32,83

4.686.302

17,47

0,22

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

830.593

0,65

3.613.926

12,73

0,17

Kim loại thường khác và sản phẩm

1.089.876

32,7

3.540.250

67,78

0,17

Cao su

543.040

-33,07

2.989.279

-41,62

0,14

Sản phẩm hóa chất

863.748

36,11

2.431.398

24,44

0,12

Gạo

116.708

-63,5

852.521

-5,1

0,04

Hàng hóa khác

21.974.933

-16,94

101.724.360

-1,63

4,82

Nguồn: VITIC